ADVERB – przysłówek

adverb ( teoria dot. przysłówka, ćwiczenia oraz klucz odpowiedzi  do ćwiczeń) Adverbs in English – do the tasks and check your answers.

Read More

Reported speech – mowa zależna

reported speech (ćwiczenia + klucz) Plik pozwala przećwiczyć stosowanie mowy zależnej w języku angielskim w różnych czasach. Przykładowe zdania: “I am too tired and I can’t concentrate”, Monica said. Monica said that she was too tired and she couldn’t concentrate. “When are you setting off?” I asked Marry I asked Marry when she was setting off.

Read More

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA – DZIECI

STOPNIOWANIE_KIDS – plik zawiera proste przykłady zdań na stopniowania przymiotnika, ćwiczenie polega na podkreśleniu prawidłowej formy przymiotnika STOPNIOWANIE_KIDS_KEY – plik zawiera odpowiedzi

Read More