Formy przyszłe – future forms

Zachęcam do zapoznania się z zestawami ćwiczeń dotyczącymi form przyszłych takich jak: to be going to, Future Simple, Future Simple Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous. Wszystkie pliki zawierają odpowiedzi. Miłej nauki. plik 1: future_2 plik 2: future_3 plik 3: future_4 plik 4: future_4_transl plik 5: future_5_transl

Read More

Mowa zależna – transformacje

Świeża porcja ćwiczeń dotycząca mowy zależnej. Transformacje zdań przy zastosowaniu czasowników wprowadzających np. suggest, beg, advise, order, recommend, allow, deny, insist itd. Materiał przydatny dla maturzystów, osób przygotowujących się do egzaminu First Certificate i każdego na poziomie od B1+ plik: mowa_zależna Miłej nauki!

Read More

Mowa zależna

Tym razem ćwiczenia na przekształcanie zdań z mowy niezależnej na mowę zależną. Plik zawiera wytłumaczenie, przykłady oraz klucz. Miłej powtórki! plik: Reported speech

Read More

Strona bierna: konstrukcja it is said

Zachęcam do przećwiczenia strony biernej tj. konstrukcji: It is said… , It is believed …, It is claimed…,  itd. Poniży link zawiera przykłady, krótkie wyjaśnienie oraz klucz. plik: PASSIVE_IT IS SAID Owocnej nauki!

Read More

past forms

Poniższy plik zawiera proste ćwiczenia pozwalające przećwiczyć wyrażenie USED TO, czasy Past Simple oraz Past Continuous oraz użycie przysłówka w zdaniach. plik: past forms_used to_adverb

Read More

WOULD RATHER

Plik zawiera zdania pozwalające przećwiczyć konstrukcję WOULD RATHER oraz klucz. plik: would_rather_key

Read More

MODAL VERBS – czasowniki modalne

file 1: modal-verbs file 2: modal-verbs-key The file contains two types of exercises based on modal verbs: an exercise connected with a general understating of the use of modal verbs in sentences, an exercised based on translation from Polish into English. The file also contains KEY.

Read More