FORMA KAUZATYWNA – causative form

kauzatywna – plik zawiera tzw. parafrazy związane z użyciem formy kauzatywnej Przykład: A surgeon removed my birthmark last week. I had my birthmark removed last week. kauzatywna_key – klucz  

Read More

PRZYSZŁOŚĆ – FUTURE 2

FUTURE 1 – plik zawiera zadania na formy przyszłe: future simple, future simple continuous, to be going to – plik zawiera ćwiczenia związane z tworzeniem pytań przy użyciu form przyszłych FUTURE 1_KEY – klucz

Read More

ZDANIA WARUNKOWE – CONDITIONALS

CONDITIONALS 1 – plik zawiera ćwiczenia na zdania warunkowe typ 1,2,3 polegające na wstawieniu odpowiedniej formy czasownika – plik zawiera również zdania do tłumaczenia CONDITIONALS 1_KEY – klucz

Read More

PRZYSZŁOŚĆ – FUTURE

future perfect – plik zawiera zadania na formy przyszłe: future simple, to be going to, future continuous, future perfect, future perfect continuous future perfect_key – klucz

Read More