past forms

Poniższy plik zawiera proste ćwiczenia pozwalające przećwiczyć wyrażenie USED TO, czasy Past Simple oraz Past Continuous oraz użycie przysłówka w zdaniach. plik: past forms_used to_adverb

Read More

WOULD RATHER

Plik zawiera zdania pozwalające przećwiczyć konstrukcję WOULD RATHER oraz klucz. plik: would_rather_key

Read More