UNIT 1 SB & WB

Student’s Book vocabulary: 1-1    1-2    1-3    1-4 Workbook vocabulary: unit-1_1_wb     unit-1_2_wb    unit-1_3_wb Facilitate ready to use English – Polish glossary  for UNIT 1 – Coursebook WISHES B2.2

Read More

Unit 2

unit-2a Plik zawiera wszystkie słówka z UNIT 2 – podręcznik FULL BLAST 1

Read More

Unit 1

unit-1a Plik zawiera wszystkie słówka z UNIT 1 – podręcznik FULL BLAST 1

Read More