Reported speech – mowa zależna

reported speech (ćwiczenia + klucz) Plik pozwala przećwiczyć stosowanie mowy zależnej w języku angielskim w różnych czasach. Przykładowe zdania: “I am too tired and I can’t concentrate”, Monica said. Monica said that she was too tired and she couldn’t concentrate. “When are you setting off?” I asked Marry I asked Marry when she was setting off.

Read More

Tłumaczenie 7

tłumaczenie_7 (useful  everyday verbs, vocabulary connected with driving and using a car) Poziom: A2/B1  / Level: elementary – pre-intermediate Plik zwiera proste słownictwo związane z użyciem czasowników takich jak ciąć, przykleić, zmazać, przedziurkować, składać, zszyć itd. oraz słownictwo dotyczące użytkowania samochodu.

Read More

Tłumaczenie 6

tłumaczenie_6 ( vocabulary connected with driving and using a car) Poziom: A2 / Level: elementary Plik zawiera proste słownictwo dotyczące korzystania z samochodu.

Read More

Tłumaczenie 5

tłumaczenie_5 (vocabulary related to meetings, celebrations, doctor) Poziom: B2 / Level: intermediate Kolejna dawka słownictwa, tym razem związana z braniem udziału w spotkaniach, świętowaniem oraz medycyną i zdrowiem.

Read More

Tłumaczenie 4

tłumaczenie_4 (vocabulary related to food, court and offences) Poziom: B1/B2, Lvele:  intermediate Plik zawiera bardziej wyszukane wyrażenia związane z jedzeniem oraz sądami i wykroczeniami.

Read More

Tłumaczenie 3

tłumaczenie_3  (vocabulary realated to dentist, cleaning, lost things, hairdresser) Poziom: B1,  LEVEL: pre-intermediate Plik bazuje na nieco bardziej wyszukanych zdaniach dotyczących wizyty u dentysty oraz fryzjera, sprzątania oraz rzeczy zagubionych.

Read More

Tłumaczenie 2

tłumaczenie_2  (the file contains vocabulary related to: holidays, hotel, sun and fun, health & doctor, travelling by plane) Poziom: A2 / LEVEL: elementary Plik zawiera przydatne zdania dotyczące wakacji, rezerwowania hotelu, problemów zdrowowtnych oraz podróżowania samolotem

Read More

Tłumaczenie 1

tłumaczenie_1 ( the file includes vocabulary realated to buying food, family members, buying clothes, city life, restaurant, asking about time, preparing food) Poziom: podstawowy / LEVEL: basic /A1 Plik zawiera przydatne zdania dotyczące kupowania jedzenia oraz ubrań, życia w mieście, zamawiania potraw w restauracji oraz przygotowywania jedzenia.  

Read More