Testy Upstream C1

Autorskie testy sprawdzające znajomość słownictwa do rozdziałów 1-6 podręcznika Upstream C1. TEST UNIT 1   TEST UNIT 2    TEST UNIT 3 TEST UNIT 4   TEST UNIT 5    TEST UNIT 6        

Read More

Upstream C1_UNIT_7

Poniższe pliki zawierają słownictwo wprowadzone w  7-mym rozdziale podręcznika Upstream C1. UNIT 7_1       UNIT 7_2

Read More

Upstream C1_UNIT_6

Poniższe pliki zawierają słownictwo wprowadzone w  6- tym rozdziale podręcznika Upstream C1. UNIT 6_1     UNIT 6_2

Read More

Upstream C1_UNIT_5

Poniższe pliki zawierają słownictwo wprowadzone w  5- tym rozdziale podręcznika Upstream C1. UNIT 5_1 UNIT 5_2  

Read More

Upstream C1_UNIT_4

Poniższe pliki zawierają słownictwo wprowadzone w  4- tym rozdziale podręcznika Upstream C1. unit-4_1    unit-4_2

Read More

Upstream C1_UNIT_3

Poniższe pliki zawierają całość słownictwa wprowadzonego w  3-cim rozdziale podręcznika Upstream C1. unit-3 unit-3_2

Read More

Upstream C1_UNIT_2_2

Plik: unit-2_2 Słownictwo do podręcznika UPSTREAM Advanced, UNIT 2 część 2 Plik: trans_unit2 Plik zawiera zdania do tłumaczenia oparte na słownictwie z UNIT 2

Read More