STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA – DZIECI

STOPNIOWANIE_KIDS – plik zawiera proste przykłady zdań na stopniowania przymiotnika, ćwiczenie polega na podkreśleniu prawidłowej formy przymiotnika STOPNIOWANIE_KIDS_KEY – plik zawiera odpowiedzi

Read More