Christmas and New Year – sentence translation

The files include many sentences concerning Christmas and New Year both in Polish and English. These translation exercise will let you work on your grammar and some grammar structures as well as enrich your English vocabulary. Enjoy and learn! FILE 1: christmas FILE 2: n-year

Read More

Tłumaczenie 7

tłumaczenie_7 (useful  everyday verbs, vocabulary connected with driving and using a car) Poziom: A2/B1  / Level: elementary – pre-intermediate Plik zwiera proste słownictwo związane z użyciem czasowników takich jak ciąć, przykleić, zmazać, przedziurkować, składać, zszyć itd. oraz słownictwo dotyczące użytkowania samochodu.

Read More

Tłumaczenie 6

tłumaczenie_6 ( vocabulary connected with driving and using a car) Poziom: A2 / Level: elementary Plik zawiera proste słownictwo dotyczące korzystania z samochodu.

Read More

Tłumaczenie 5

tłumaczenie_5 (vocabulary related to meetings, celebrations, doctor) Poziom: B2 / Level: intermediate Kolejna dawka słownictwa, tym razem związana z braniem udziału w spotkaniach, świętowaniem oraz medycyną i zdrowiem.

Read More

Tłumaczenie 4

tłumaczenie_4 (vocabulary related to food, court and offences) Poziom: B1/B2, Lvele:  intermediate Plik zawiera bardziej wyszukane wyrażenia związane z jedzeniem oraz sądami i wykroczeniami.

Read More

Tłumaczenie 3

tłumaczenie_3  (vocabulary realated to dentist, cleaning, lost things, hairdresser) Poziom: B1,  LEVEL: pre-intermediate Plik bazuje na nieco bardziej wyszukanych zdaniach dotyczących wizyty u dentysty oraz fryzjera, sprzątania oraz rzeczy zagubionych.

Read More

Tłumaczenie 2

tłumaczenie_2  (the file contains vocabulary related to: holidays, hotel, sun and fun, health & doctor, travelling by plane) Poziom: A2 / LEVEL: elementary Plik zawiera przydatne zdania dotyczące wakacji, rezerwowania hotelu, problemów zdrowowtnych oraz podróżowania samolotem

Read More

Tłumaczenie 1

tłumaczenie_1 ( the file includes vocabulary realated to buying food, family members, buying clothes, city life, restaurant, asking about time, preparing food) Poziom: podstawowy / LEVEL: basic /A1 Plik zawiera przydatne zdania dotyczące kupowania jedzenia oraz ubrań, życia w mieście, zamawiania potraw w restauracji oraz przygotowywania jedzenia.  

Read More