PRZYSZŁOŚĆ – FUTURE

future perfect – plik zawiera zadania na formy przyszłe: future simple, to be going to, future continuous, future perfect, future perfect continuous future perfect_key – klucz

Read More