Tłumaczenie 1

tłumaczenie_1 ( the file includes vocabulary realated to buying food, family members, buying clothes, city life, restaurant, asking about time, preparing food) Poziom: podstawowy / LEVEL: basic /A1 Plik zawiera przydatne zdania dotyczące kupowania jedzenia oraz ubrań, życia w mieście, zamawiania potraw w restauracji oraz przygotowywania jedzenia.  

Read More

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA – DZIECI

STOPNIOWANIE_KIDS – plik zawiera proste przykłady zdań na stopniowania przymiotnika, ćwiczenie polega na podkreśleniu prawidłowej formy przymiotnika STOPNIOWANIE_KIDS_KEY – plik zawiera odpowiedzi

Read More

FORMA KAUZATYWNA – causative form

kauzatywna – plik zawiera tzw. parafrazy związane z użyciem formy kauzatywnej Przykład: A surgeon removed my birthmark last week. I had my birthmark removed last week. kauzatywna_key – klucz  

Read More

PRZYSZŁOŚĆ – FUTURE 2

FUTURE 1 – plik zawiera zadania na formy przyszłe: future simple, future simple continuous, to be going to – plik zawiera ćwiczenia związane z tworzeniem pytań przy użyciu form przyszłych FUTURE 1_KEY – klucz

Read More

ZDANIA WARUNKOWE – CONDITIONALS

CONDITIONALS 1 – plik zawiera ćwiczenia na zdania warunkowe typ 1,2,3 polegające na wstawieniu odpowiedniej formy czasownika – plik zawiera również zdania do tłumaczenia CONDITIONALS 1_KEY – klucz

Read More